פתיחת פניה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Техническая поддержка

Вопросы по работе сайтов и серверов

 Отдел работы с клиентами

Вопросы по оплате услуг и регистрации в системе

 Жалобы

Жалобы на сайты с нелегальным содержанием или нарушающие правила хостинга